XS_CIS_DEP1_EXPRESS_FILE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CIS_​DEP1_​EXPRESS_​FILE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie nazwy pliku EXPRESS, który znajduje się w folderze systemowym. Plik EXPRESS służy do opisania logicznego modelu produktu CIMsteel DEP1. Jest używana podczas konwersji modelu Tekla Structures na format CIMsteel DEP1 STEP lub z tego formatu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej