XS_CIS_DEP1_DATABASE_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CIS_​DEP1_​DATABASE_​NAME

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Eksportuj

Umożliwia zdefiniowanie nazwy tymczasowej bazy danych używanej w przesyłaniu modelu CIMsteel.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików środowiska. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej