XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​SMALL_​TUBE_​SIZE_​LIMIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Prędkość i dokładność

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie ograniczenia, od którego zależy, czy rura zostanie uznana za małą podczas obliczania tolerancji cięciwy. Ta wartość jest porównywana ze średnicą profilu. Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 50.0.

Ponownie otwórz model, aby aktywować nową wartość.

Uwaga:

Nie należy zmieniać ustawień tolerancji cięciwy w trakcie projektu. Zmiana spowoduje automatyczne utworzenie na nowo przekrojów rurowych w modelu podczas ponownego uruchomienia Tekla Structures, dając w efekcie nieznacznie zmienione obiekty przestrzenne, co może wpłynąć na numerację.

Zobacz również

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​FOR_​TUBE_​SEGMENTS

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​FOR_​SMALL_​TUBE_​SEGMENTS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej