XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHECK_​TRIANGLE_​TEXT_​SIZE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Aby zmienić rozmiar trójkąta w celu dopasowania tekstu do rozmiaru skosu, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Aby zdefiniować rozmiar symbolu kąta, należy użyć opcji zaawansowanej XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR.

Uwaga:

Użycie opcji zaawansowanej XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR spowoduje wyłączenie opcji zaawansowanej XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE.

Zobacz również

XS_​ANGLE_​DIMENSION_​SYMBOL_​SIZE_​FACTOR

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej