XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHECK_​FLAT_​LENGTH_​ALSO

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Elementy z blach

Aby sprawdzać długość i szerokość blachy, a następnie porównać je z możliwymi wymiarami płaskowników w pliku fltprops.inp, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie).

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość FALSE, Tekla Structures będzie sprawdzała tylko szerokość blachy.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Definiowanie materiałów, grubości i szerokości płaskowników w pliku Fltprops.inp

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej