XS_CHANGE_WORKAREA_WHEN_MODIFYING_VIEW_DEPTH

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHANGE_​WORKAREA_​WHEN_​MODIFYING_​VIEW_​DEPTH

Kategoria

Widok modelu

Ułatwia pracę z plikami referencyjnymi. Obiekty leżące poza obszarem roboczym, takie jak elementy i pliki referencyjne, nie są widoczne, nawet gdy znajdują się w granicach głębokości widoku.

Aby automatycznie regulować obszar roboczy, kiedy ulega zmianie głębokość widoku, należy ustawić wartość TRUE (domyślnie).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej