XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHANGE_​MARK_​ASTERISK_​TO

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: elementy

Umożliwia określenie symbolu, który ma zastąpić znak gwiazdki (*) w oznaczeniach śrub oraz w elementach rozmiaru w oznaczeniach elementów. Wartością domyślną jest znak gwiazdki (*).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Uwaga:

Tej opcji zaawansowanej nie można zastosować do zmiany znaku gwiazdki w nazwie profilu (np. PL10*100).

Przykład

XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO=X

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej