XS_CHANGE_DRAGGED_VIEWS_TO_FIXED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​VIEWS_​TO_​FIXED

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie, czy widoki mają stałe położenie, kiedy są przeciągane z położenia początkowego. Po ustawieniu wartości TRUE do umieszczanie widoków stosuje się umieszczanie stałe zamiast swobodnego. Ustawienie w tej opcji zaawansowanej wartości FALSE powoduje, że położenie stałe nie jest stosowane. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej