XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​NOTES_​TO_​FIXED

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie, czy uwagi połączone mają stałe umieszczenie, kiedy są przeciągane z położenia początkowego. Po ustawieniu wartości TRUE do umieszczanie uwag połączonych stosuje się umieszczanie stałe zamiast swobodnego. Ustawienie FALSE powoduje, że umieszczanie będzie swobodne.

Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej