XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHAMFER_​DISPLAY_​LENGTH_​FACTOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki modelu

Umożliwia ustawienie długości fazowania. Długość fazowania blachy Tekla Structures oblicza na podstawie długości boku blachy przy użyciu następującego wzoru: XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR * plate side length. Domyślnie współczynnik ten wynosi 0.08.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej