XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHAMFER_​ACCURACY_​FACTOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Prędkość i dokładność

Ta opcja zaawansowana służy do zdefiniowania liczby punktów używanych do fazowania. Aby zwiększyć liczbę punktów używanych do utworzenia fazy, należy użyć mniejszych wartości. W ten sposób fazowanie krzywoliniowe jest bardziej łagodne. Aby zmniejszyć liczbę punktów używanych do utworzenia fazy, należy użyć większych wartości. W ten sposób fazowanie krzywoliniowe jest mniej łagodne.

Wartością domyślną jest 4.0.

Aby po zmianie aktywować nowe ustawienie uruchom ponownie Tekla Structures.

W poniższym przykładzie wartość wynosi 16.

W poniższym przykładzie wartość wynosi 1.

Minimalną wartością jest 0.1.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Fazowanie okrągłe nie wygląda na okrągłe w modelu

Dokładność fazowania w polibelkach i blachach wielobocznych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej