XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CENTER_​TO_​CENTER_​DISTANCE_​IN_​TWO_​PARTS_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Śruby

Umożliwia ustawienie formatu elementu Odległość pomiędzy środkami w oznaczeniach śrub, jeśli występują dwa elementy.

Wartością domyślną jest C/C = %VALUE%.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

W dwóch kątownikach występuje symetryczna grupa śrub. Odległość pomiędzy środkami wynosi 10.

W oknie dialogowym Opcje zaawansowane

W oznaczeniu śruby

c/c = %VALUE%

c/c = 10

Zobacz również

XS_​CENTER_​TO_​CENTER_​DISTANCE_​IN_​ONE_​PART_​STRING

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej