XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CENTER_​TO_​CENTER_​DISTANCE_​IN_​ONE_​PART_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Śruby

Umożliwia określenie formatu elementu Odległość pomiędzy środkami w oznaczeniach śrub, kiedy znajdują się one w tym samym elemencie, na przykład w słupie lub w pasie belki. Umożliwia zdefiniowanie informacji o rozstawie w oznaczeniach śrub w następujący sposób:

  • Przełącznik %VALUE% pozwala używać wartości numerycznych rozstawu.

  • Tekst i opcję można dodać w dowolnej kolejności, na przykład %VALUE% GAGE lub GAGE %VALUE%.

  • Jeśli nie ma przełącznika %VALUE%, Tekla Structures dodaje odległość między środkami na końcu łańcucha.

  • Jeśli ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona, używana tylko opcja %VALUE%.

  • Jeśli Tekla Structures nie może obliczyć rozstawu, nic nie jest dodawane do oznaczenia.

  • Wartością domyślną jest GAGE = %VALUE% .

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

W ściance belki znajduje się symetryczna grupa śrub. Wartość rozstawu wynosi 10.

W oknie dialogowym Opcje zaawansowane

W oznaczeniu śruby

GAGE = %VALUE%

GAGE = 10

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej