XS_CENTER_LINE_TYPE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CENTER_​LINE_​TYPE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia zmianę typu linii osi elementu na rysunkach. Należy wprowadzić wartość całkowitą od 1 do 7. Aby wyświetlić zmianę typu osi, należy zamknąć rysunek i otworzyć go ponownie.

Można określić, czy mają być pokazywane osie we właściwościach elementu.

Wartość

Opis

1

Linia ciągła

2 - 7

Linie kropkowana.

Wartością domyślną jest 4 (linia kreska-kropka).

Jeśli zostanie wpisana wartość mniejsza od 1 lub większa od 7, Tekla Structures przyjmie wartość domyślną 4.

Wskazówka:

Wygląd poszczególnych rodzajów linii można zobaczyć, wybierając kolejno opcje Niewidoczne linie > Typ na karcie Wygląd w oknie dialogowym Właściwości elementu.

Aby uzyskać listę domyślnych typów linii, zobacz Domyślne typy linii na rysunkach.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej