XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CAST_​UNIT_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Umożliwia zdefiniowanie zawartości numeracji pozycji elementów betonowych.

Uwaga:

W przypadku używania klonowania nie należy zmieniać tej opcji zaawansowanej po utworzeniu rysunku pojedynczego elementu, zespołu lub elementu betonowego. Może to spowodować częściowe odseparowanie rysunków od elementu, który reprezentują, a także spowodować ich oznaczenie jako usuniętych oraz sklonowanie innych rysunków po następnym numerowaniu.

Dostępne opcje:

Opcja

Opis

%CAST_UNIT_PREFIX%

Przedrostek elementu betonowego zdefiniowany w oknie dialogowym właściwości elementu.

%CAST_UNIT_POS%

Numer bieżący pozycji elementu betonowego zaczynający się od numeru początkowego zdefiniowanego w oknie dialogowym właściwości elementu.

%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS%

Jak powyżej, ale z literami.

Domyślnie są używane litery A–Z, ale można zdefiniować dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS.

%UDA:[nazwa_uda]%

Jest to zdefiniowany przez użytkownika atrybut elementu betonowego lub elementu głównego elementu betonowego. Jeśli jest zdefiniowany atrybut elementu betonowego, zostanie on zastosowany. W przeciwnym razie zostanie użyty atrybut elementu głównego. Można też określić, aby był używany tylko atrybut elementu głównego zdefiniowany przez użytkownika, na przykład %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Atrybuty szablonu elementu betonowego lub elementu głównego elementu betonowego, na przykład % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Liczba znaków

Można zdefiniować liczbę znaków, dodając na końcu opcji %CAST_UNIT_POS% i %CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS% kropkę i odpowiednią liczbę. Na przykład %CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS.3% spowoduje zastosowanie w każdym elementu betonowego trzech liter, zaczynając od AAA.

Przykład

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość %CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_POS.3%, wynikiem będzie A/001.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej