XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CAST_​UNIT_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Umożliwia oparcie numerów elementów betonowych na numerach rysunków. Do zdefiniowania zawartości znaków elementów betonowych służą następujące przełączniki. Można użyć dowolnej liczby przełączników, a każdy z nich należy umieścić miedzy znakami procentu (%).

Dostępne są następujące przełączniki:

Przełącznik

Opis

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Nazwa rysunku zbiorczego.

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%

Położenie rysunku elementu betonowego w rysunku zbiorczym.

%CAST_UNIT_PREFIX%

Przedrostek elementu betonowego w modelu.

%CAST_UNIT_POS%

Numer pozycji elementu betonowego w modelu.

Pola szablonu

Wprowadź TPL: i nazwę odpowiedniego pola szablonu. Każdą nazwę należy umieścić między znakami procentu (%). Na przykład: %TPL:PROJECT.NUMBER%

UWAGA: Pola szablonów o nazwie rozpoczynającej się od DRAWING nie działają z tą opcją zaawansowaną, na przykład: DRAWING.TITLE1. Jeśli zostaną użyte w wartości, Tekla Structures zastąpi cały łańcuch wartością domyślną.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika można definiować w pliku objects.inp

Wprowadź UDA: i nazwę odpowiedniego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika w takiej postaci jak w pliku objects.inp. Na przykład: %UDA:MY_INFO_1%

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby przedstawić numery złożone elementu betonowego w formacie nazwa rysunku zbiorczego + przedrostek elementu + położenie na zbiorczym złożonym, należy zdefiniować tę opcję zaawansowaną w następujący sposób:

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%

W ten sposób powstanie znak elementu betonowego 10B1, gdzie:

  • 10 jest numerem rysunku,

  • B jest przedrostkiem elementu betonowego;

  • 1 informuje, że jest to pierwszy element betonowy na arkuszu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej