XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CAST_​UNIT_​FAMILY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Numeracja

Umożliwia zdefiniowanie zawartości numeracji pozycji rodziny elementów betonowych. Na przykład zamiast DT1-1, DT1-2 można zdefiniować numerację DT1-A, DT1-B.

W tym celu należy ustawić opcję zaawansowaną w następujący sposób:

%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%-%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Use the following options to define the contents of family position numbers. Use as many options as you need, and enclose each one in percent symbols (%).

Opcja

Opis

%CAST_UNIT_PREFIX%

Przedrostek zespołu betonowego określony we właściwościach elementu w panelu właściwości.

%CAST_UNIT_POS%

Numer bieżący pozycji zespołu betonowego zaczynający się od numeru początkowego określonego we właściwościach elementu w panelu właściwości.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%

Numer rodziny zespołów betonowego określony za pomocą numeru początkowego (we właściwościach elementu w panelu właściwości) i ostatecznej pozycji w tej serii numeracji.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER_WITH_LETTERS%

Numeracja rodziny elementów betonowych za pomocą liter. Litery zaczynają się od A i kończą na Z. Jeśli potrzeba więcej liter, Tekla Structures dodaje drugą lub nawet trzecią literę, na przykład AA lub AAA.

Można też zdefiniować dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER%

Kwalifikator rodziny elementów betonowych zdefiniowany za pomocą kryteriów numerowania rodziny podanych w oknie dialogowym Nastawienie numeracji.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Kwalifikator rodziny elementów betonowych za pomocą liter. Litery zaczynają się od A i kończą na Z. Jeśli potrzeba więcej liter, Tekla Structures dodaje drugą lub nawet trzecią literę, na przykład AA lub AAA.

Można też zdefiniować dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.

%UDA:[uda_name]%

Jest to zdefiniowany przez użytkownika atrybut elementu betonowego lub elementu głównego elementu betonowego. Jeśli jest zdefiniowany atrybut elementu betonowego, zostanie on zastosowany. W przeciwnym razie zostanie użyty atrybut elementu głównego. Można też określić, aby był używany tylko atrybut elementu głównego zdefiniowany przez użytkownika, na przykład %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Atrybuty szablonu elementu betonowego lub elementu głównego elementu betonowego, na przykład % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Liczba znaków

Można zdefiniować liczbę znaków, dodając na końcu każdej opcji kropkę i odpowiednią liczbę. Na przykład %CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% spowoduje zastosowanie w każdym zespole elementów betonowych trzech liter, zaczynając od AAA.

Przykład

Jeśli opcja zaawansowana zostanie określona w następujący sposób:

%CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER.3%-%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER.3%

Wynikiem będzie:

A/001-001.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej