XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING

Kategoria: Multi-user

Jeśli ta opcja zaawansowana ma wartość FALSE (która jest wartością domyślną), każdy użytkownik musi wykonać polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania.

Jeśli ta opcja zaawansowana ma wartość TRUE, jednostki sekcji wylewania są obliczane i aktualizowane automatycznie w modelu udostępnionym po wczytaniu i wysłaniu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej