XS_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_PLANE_IN_NC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​BOLTS_​PERPENDICULAR_​TO_​PART_​PLANE_​IN_​NC

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

CNC

Aby wymiarować śruby prostopadle do płaszczyzny elementu w plikach NC, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie). Aby nie wymiarować śrub, należy ustawić wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej