XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​DRAW_BAR_​DIAMETER_​MM

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane:Analiza i projektowanie

Ta opcja zaawansowana służy do definiowania średnicy elementu analitycznego, gdy elementy analityczne są wyświetlane w widokach modelu.Wartość należy wprowadzić w milimetrach.Wartość domyślna to 70 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Przerysuj widoki modelu po zmianie wartości, aby aktywować nowe ustawienie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej