Konfiguracje Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Konfiguracje Tekla Structures

Licencje online Tekla Structures są zamawiane jako subskrypcja cykliczna lub terminowa. Szczegóły licencji, w tym informacje dotyczące odnowienia, można wyświetlić za pomocą narzędzia Tekla Online Admin Tool. Licencje odblokowują konfiguracje Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite lub Tekla Structures Diamond, co stopniowo umożliwia dostęp do większej liczby funkcji produktu. Dostępne są także specjalne studenckie i deweloperskie konfiguracje. Należy pamiętać, że starsze konfiguracje są nadal używane na potrzeby licencjonowania lokalnego.

  • Tekla Structures Diamond służy do detalowania i tworzenia informacji na potrzeby produkcji.

  • Tekla Structures Graphite służy do modelowania i tworzenia rysunków zestawieniowych.

  • Tekla Structures Carbon służy do przeglądania i współpracy.

Nasza dokumentacja obejmuje zawartość konfiguracji Tekla Structures Diamond, dlatego użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich opisywanych funkcji. Jeśli organizacja posiada licencje dla różnych konfiguracji, można wybrać między nimi przy uruchamianiu Tekla Structures.

Mapa funkcji dla licencji online

Carbon

Graphite

Diamond

Modelowanie

Otwieranie i wyświetlanie modeli
Modelowanie elementów, zespołów stalowych, prefabrykowanych zespołów betonowych, betonowych jednostek sekcji wylewania
Tworzenie komponentów stalowych i betonowych ✔1
Numeracja elementów ✔2
Inteligentne narzędzia edycji zbiorczej

Narzędzia planowania

Planowanie logistyczne, sekwencjonowanie, harmonogramowanie, klasyfikowanie, wizualizacja statusu

Rysunki i raporty

Tworzenie raportów i drukowanie rysunków
Tworzenie rzutów, przekrojów, rysunków montażowych, planów zakotwień oraz rysunków zbrojenia w formie rysunków zestawczych
Tworzenie rysunków wykonawczych elementów stalowych i betonowych (elementy, zespoły, zespoły betonowe)

Interoperacyjność

Eksport do systemów CNC i MIS dla stali
Eksport do systemów produkcji zbrojenia
Eksport do systemów ERP i MES dla prefabrykatów betonowych
Praca z modelami referencyjnymi (formaty takie jak DWG, DXF, IFC)

Obliczenia

Tworzenie modeli analitycznych wraz z obciążeniami
Interfejsy analizy i projektowania

Inne

Funkcje Open API

✔1 = tylko komponenty koncepcyjne.

✔2 = Numeracja nie jest dostępna dla zespołów stalowych lub prefabrykowanych, zbrojenie jest numerowane.

Mapa funkcji dla licencji lokalnych

Pełna

Detalowanie konstrukcji stalowych

Detalowanie prefabrykatów betonowych

Detalowanie zbrojenia

Inżynieria

Modelowanie konstrukcji

Modeler EPM

Primary

Planowanie produkcji - Beton

Podgląd projektu

Kreślarz

Przeglądanie

Siatki, linie konstrukcyjne, punkty

Elementy budynku

✔1

Zespoły

Prefabrykowane zespoły betonowe

Edycja zbiorcza

Modelowanie sekcji wylewania

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

Przeglądanie sekcji wylewania

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

Monolityczny zespół betonowy

Numeracja

✔6

✔3

Przypisywanie numerów kontrolnych

Komponenty stalowe

✔8

✔8

✔8

✔8

Komponenty betonowe

✔5, 8

✔8

✔8

✔8

Atrybuty użytkownika

✔9

✔9

✔7

Blokowanie

Tryb wielu użytkowników

Menedżer kontroli kolizji

Narzędzia planowania

Partie

Narzędzia do planowania prefabrykacji (takie jak Palletizer i Stacker)

✔10

Sekwencje

Wizualizacja stanu projektu (4D)

Menedżer zadań

Organizator

✔4

Edytory zewnętrzne

Edytor symboli

Edytor szablonów

Rysunki, plany i raporty

Edytor układu rysunku

Tworzenie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe)

Modyfikowanie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe)

Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów)

Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów)

Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów)

Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów)

Tworzenie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

Modyfikowanie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

Tworzenie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

Modyfikowanie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

Plany zakotwień

Raporty

Drukowanie i plotowanie

Interoperacyjność

Eksport CNC, DSTV

Łącza Steel MIS

Import 2D i 3D DWG, DXF

Eksport 3D DWG, DXF, DGN

Eksport rysunków (DXF, DWG)

Import i eksport pakietów CAD i FEM

Eksport IFC

Import i eksport CIS/2

Import i eksport ELiPLAN

Eksport BVBS

Eksport HMS

Eksport Unitechnik

Wyświetlanie modeli referencyjnych

Wstawianie modeli referencyjnych (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF)

Menedżer rozmieszczenia

Obliczenia

Tworzenie modelu analitycznego

Interfejs analizy i projektowania

Obciążenia

Open API

Funkcje Open API

✔4

✔1 = Ograniczenie: 2500 elementów, 5000 obiektów zbrojenia, nieograniczona liczba śrub.

✔2 = Sekcje wylewania są włączone przez opcję zaawansowaną.

✔3 = Numerowanie jest ograniczone do elementów monolitycznych, zespołów betonowych i zbrojenia.

✔4 = Tylko przeglądanie.

✔5 = Tylko komponenty betonowe dla konstrukcji monolitycznych.

✔6 = Numerowanie jest ograniczone do elementów stalowych i zespołów betonowych.

✔7 = Atrybuty użytkownika we właściwościach rysunku można edytować, pozostałe można tylko wyświetlać.

✔8 = tylko komponenty koncepcyjne.

✔9 = nie można edytować atrybutów użytkownika, które wpływają na numerację.

✔10 = Dostępność zależy od rozszerzenia, sprawdź stronę Tekla Warehouse, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej