Plik historii numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Plik historii numeracji

Plik historii numberinghistory.txt zawiera wszystkie szczegóły każdej sesji numeracji przeprowadzonej w modelu. Każda sesja numeracji znajduje się w innym bloku pliku.

Uwaga:

Jeśli usuniesz plik historii numberinghistory.txt, Tekla Structures wygeneruje nowy o tej samej nazwie po następnym uruchomieniu numeracji. Nowy plik nie będzie zawierał historii poprzednich sesji numeracji.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład zawartości pliku historii numberinghistory.txt.

1

Nazwa użytkownika, data i godzina numeracji.

2

Metoda numeracji.

 • Informacja Modified numbering jest wyświetlana, gdy użyjesz polecenia Numeruj zmodyfikowane obiekty.

 • Informacja Modified numbering for selected series jest wyświetlana, gdy użyjesz polecenia Numeruj serie wybranych obiektów.

 • Informacja Diagnose & Repair Numbering: All jest wyświetlana, gdy użyjesz polecenia Diagnozuj i napraw numerację: wszystko.

 • Informacja Diagnose & Repair Numbering: Series of selected objects jest wyświetlana, gdy użyjesz polecenia Diagnozuj i napraw numerację: serie wybranych obiektów.

 • Informacja Renumber all jest wyświetlana, gdy wybierzesz opcję Przenumeruj wszystko w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

3

Niektóre opcje Porównania ustawione w oknie dialogowym Ustawienia numeracji są wyświetlane w pliku historii numbering.history tylko wtedy, gdy mają wartość inną niż domyślna:

 • Compare modified to old parts

 • Compare new to old part

 • No holes comparing

 • No part name comparing

 • Beam orientation

 • Column orientation

Niektóre opcje Porównania w ogóle nie są wyświetlane:

 • Pręty zbrojeniowe

 • Obiekty osadzone

 • Wykończenie powierzchni

4

Opcje numeracji.

 • Informacja Use old numbers jest wyświetlana, gdy wybierzesz opcję Użyj ponownie starych numerów w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

 • Informacja Check for standard parts jest wyświetlana, gdy wybierzesz opcję Kontrola standardowych elementów w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

5

Tolerancje są ustawiane w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

6

Zmiany numerów pozycji i serii numeracji podczas jednej sesji numeracji.

Dodatkowo:

Jeśli jedna seria numeracji pokrywa się z inną, błędy są zapisywane w pliku historii.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej