Zamykanie modelu w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zamykanie modelu w trybie wielu użytkowników

Nie należy wyłączać komputera zawierającego model główny, gdy inni użytkownicy pracują na swoich modelach roboczych. W takiej sytuacji użytkownicy nie będą mogli zapisać swoich zmian do modelu głównego.

Jeśli do tego dojdzie, wówczas w celu uniknięcia utraty zmian należy postępować według poniższych wskazówek:

  1. Zachowaj modele robocze otwarte na komputerach klientów.

  2. Uruchom ponownie komputer, który zawiera model główny.

  3. Otwórz model główny na komputerze, który go zawiera i wykonaj autozapis modelu.

  4. Kliknij Zapisz na komputerach klientów, aby zapisać modele robocze do modelu głównego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej