Komunikaty o błędach w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Komunikaty o błędach w trybie wielu użytkowników

Komunikaty o błędach Problem Rozwiązanie

Wykryto konflikty zapisu w bazie danych

Jeden obiekt został zmieniony przez więcej niż jednego użytkownika. Sprawdź plik conflict.log. Zawiera on numery GUID obiektów, które zostały zmienione przez więcej niż jednego użytkownika. Zwykle nie jest to problem krytyczny. Nie ma potrzeby używać narzędzia Sprawdź bazę danych. Zobacz również Zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Nie można zapisać modelu. Możliwe powody to:

- Dysk jest pełen albo jest chroniony przed zapisem

- W katalogu modelu istnieje plik locked .tmp

Użytkownik podjął próbę zapisania modelu wielu użytkowników w komputerze lub folderze, do którego nie ma dostępu.
  • Sprawdź, czy masz uprawnienia do zapisu w tym folderze modelu.
  • Sprawdź, czy ilość miejsca na dysku jest wystarczająca do zapisania modelu.
  • Uruchom ponownie komputer, na którym chcesz zapisać model. Spróbuj ponownie zapisać model.
  • Usuń pliki .tmp z katalogu modelu.

Baza danych zablokowana. Nie można otworzyć modelu

Komputer przestał reagować podczas zapisywania modelu, co spowodowało zablokowanie modelu. W celu odblokowania modelu użytkownik, którego system operacyjny przestał reagować, powinien otworzyć model w trybie wielu użytkowników, a następnie go zapisać.

Nie można odczytać modelu autozapisu jako normalny model w trybie wielu użytkowników

Otwarcie pliku autozapisu w trybie wielu użytkowników zostało zablokowane w trybie jednego użytkownika, aby zapobiec odczytowi niewłaściwych typów plików. Nie zmieniaj nazwy / nie przenoś plików Autozapisu. Nie otwieraj pliku Autozapisu modelu jednego użytkownika w trybie wielu użytkowników ani na odwrót.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej