Tryb wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tryb wielu użytkowników

W Tekla Structures można pracować z modelami w trybie jednego użytkownika lub trybie wielu użytkowników. Tryb multi-user umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Kilku użytkowników może pracować nad tym samym projektem. Podczas pracy w taki sposób użytkownicy otrzymują informacje o postępach innych użytkowników. To eliminuje potrzebę kopiowania i scalania modeli.

Zalety

 • Brak duplikatów modeli do kontrolowania, śledzenia i zapisywania

 • Użycie tylko jednego modelu redukuje liczbę błędów na budowie

 • Plany budowy oparte na pojedynczym modelu głównym

 • Listy śrub i materiałów są generowane z pojedynczego modelu głównego

 • Możliwość dzielenia pracy w dużych projektach między wielu użytkowników

 • Możliwość gromadzenia historii modelu (patrz XS_COLLECT_MODEL_HISTORY)

Inne problemy, które należy uwzględnić

Projekt w trybie wielu użytkowników, tak samo jak każdy projekt, należy uważnie zaplanować. Niektóre kwestie, które należy uwzględnić:

 • W danym momencie tylko jeden użytkownik może zapisywać model główny.

 • Stosowanie planu numerowania. Aby zapobiegać konfliktom, podczas pracy z modelami wielu użytkowników zawsze należy używać opcji Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeruj-zapisz), która jest dostępna w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

 • Odpowiednie planowanie sesji numeracji (w przypadku większych modeli może to zajmować więcej czasu).

 • W miarę możliwości należy przypisywać konkretne obszary modelu poszczególnym użytkownikom. Dzięki temu można unikać konfliktów, które mogą się zdarzać, gdy kilku użytkowników pracuje w tym samym obszarze.

 • W jednym projekcie nigdy nie należy używać kombinacji ustawień trybu jednego użytkownika z ustawieniami trybu wielu użytkowników. Zapisanie modelu wielu użytkowników w trybie jednego użytkownika powoduje usunięcie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników, którzy pracują na modelu, a ponadto może spowodować jego uszkodzenie. Informacje na temat zapisywania w trybie wielu użytkowników zawiera sekcja Zapisywanie w trybie wielu użytkowników.

Uwaga:

Tryb wielu użytkowników Tekla Structures działa tylko w sieciach opartych na protokole TCP/IP.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej