Modelowanie w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modelowanie w trybie wielu użytkowników

Przed rozpoczęciem projektu przypisz poszczególnym użytkownikom konkretne obszary modelu. Aby zapobiec potencjalnym konfliktom zapisywania, należy unikać sytuacji, w których liczba użytkowników pracujących na tych samych albo na przyległych obiektach modelu jest większa niż jeden. Zobacz również Zapisywanie w trybie wielu użytkowników.

Przykład

Jeśli trzech użytkowników zamierza modelować projekt, wówczas Użytkownik nr 1 może modelować słupy, Użytkownik nr 2 belki 1 piętra, a Użytkownik nr 3 belki 2 piętra.

W poniższym przykładzie trzech użytkowników pracuje na tym samym modelu. Ten przykład przedstawia modelowanie i zapisywanie w praktyce.

Model główny zawiera słupy i siatki.

Każdy użytkownik otwiera ten model w trybie wielu użytkowników. W rezultacie wszyscy użytkownicy pracują lokalnie na modelach roboczych.

W modelach roboczych:

Użytkownik nr 1 dodaje blachy podstaw do słupów:

Użytkownik nr 2 dodaje i łączy stalowe belki 1 piętra:

Użytkownik nr 3 dodaje i łączy stalowe belki 2 piętra:

Użytkownik nr 1 klika Zapisz, aby zapisać w modelu głównym. Jego model roboczy przedstawia teraz dodane blachy podstawy i wygląda tak:

Użytkownik nr 2 klika Zapisz, aby zapisać w modelu głównym. Jego model roboczy przedstawia teraz ramy 1 piętra i blachy podstaw dodane przez Użytkownika 1:

Użytkownik nr 3 klika Zapisz, aby zapisać w modelu głównym. Jego model roboczy przedstawia wyniki pracy wszystkich trzech użytkowników:

W celu wyświetlenia zaktualizowanego modelu głównego Użytkownicy nr 1 i nr 2 muszą ponownie zapisać wyniki pracy w modelu głównym, aby zaktualizować swoje modele robocze.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej