Zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures zachowuje integralność modelu, nawet jeśli więcej niż jeden użytkownik modyfikuje obiekty tego samego modelu. Jeśli dwóch użytkowników modyfikuje ten sam obiekt, a następnie zapisują go w modelu głównym, wówczas model główny będzie zawierał tylko zmiany użytkownika, który jako ostatni zapisał swój model roboczy w modelu głównym.

Wskazówka:

Aby uniknąć potencjalnych konfliktów z zapisywaniem, użytkownicy powinni pracować na różnych obszarach modelu.

Tekla Structures tworzy połączenia z właściwymi elementami, nawet jeśli element zostanie przesunięty przez innego użytkownika.

Jeśli w celu zapisania modelu używane jest polecenie Zapisz jako, wówczas historia modelu nie jest kopiowana razem z zapisanym modelem.

Przyspieszanie procesu zapisywania

Zastosowanie się do poniższych wskazówek może przyczynić się do przyspieszenia procesu zapisywania:

  • Sprawdź szybkość połączenia sieciowego, ponieważ powolne połączenie może znaczącą spowalniać proces zapisywania.

  • Przed zapisaniem modelu zamknij wszystkie widoki.

  • Ustaw opcje zaawansowane XS_PROJECT i XS_FIRM w taki sposób, aby wskazywały na napęd lokalny, a następnie przenieś większość plików systemowych do tego napędu. Jeśli wiele plików systemowych znajduje się na napędzie sieciowym, zapisywanie ich może być wolniejsze niż w sytuacji, gdy używane są pliki systemowe znajdujące się na dysku twardym użytkownika. Każdy użytkownik powinien używać tych samych plików, ponieważ zapewnia to uzyskiwanie podobnych wyników.

  • Usuń wszelkie ukryte modele referencyjne, których już nie potrzebujesz.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej