Automatyczne zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Automatyczne zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Automatyczne zapisywanie zapisuje tylko model roboczy, a nie model główny. Gdy wykonasz operację Autozapis, twoje modyfikacje nie będą widoczne dla innych użytkowników. W trybie wielu użytkowników to powoduje, że operacja Autozapis działa dużo szybciej niż polecenie Zapisz. Operacja Zapisz powoduje aktualizację modelu głównego.

Domyślnie Tekla Structures zapisuje pliki polecenia Autozapis w folderze modelu głównego pod nazwą <model>.db1_<użytkownik>. Jeśli kilka osób korzysta z tej samej nazwy użytkownika, wówczas mogą wystąpić konflikty.

W celu uniknięcia konfliktów wywołanych ruchem w sieci należy przechowywać pliki polecenia Autozapis lokalnie, a nie w folderze modeli, który znajduje się na dysku sieciowym. Zmień ustawienie opcji zaawansowanej XS_​AUTOSAVE_​DIRECTORY na przykład na XS_AUTOSAVE_DIRECTORY=C:\TeklaStructuresModels\autosave. Zapis plików autozapisu lokalnie zapewnia, że nawet w przypadku problemów z ruchem w sieci nadal możliwe jest zapisanie wyników własnej pracy.

  1. W menu Plik kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Opcje, a następnie w obszarze ustawień Ogólne zdefiniuj interwały operacji Autozapis wykonywanych w rysunku oraz modelu.

  2. Okresowo należy ręcznie wykonywać operację autozapisu modelu.

    W tym celu utwórz skrót dla polecenia Autozapis. Kliknij polecenia menu Plik > Ustawienia, a następnie w obszarze Dostosuj wybierz opcję Skróty klawiaturowe.

Uwaga:

Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu modelu głównego poprzez kliknięcie polecenia Zapisz.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej