Kopiowanie modeli wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kopiowanie modeli wielu użytkowników

  1. Poproś wszystkich użytkowników o zapisanie i zamknięcie ich modeli roboczych.

  2. W menu Plik kliknij Otwórz > Wszystkie modele.

  3. Wybierz z listy modeli model wielu użytkowników i kliknij Konwertuj do modelu jednego użytkownika > Konwertuj.

  4. Użyj funkcji Zapisz jako, aby zapisać kopię modelu.

  5. Zamknij Tekla Structures i ponownie otwórz model w trybie wielu użytkowników, aby kontynuować pracę z nim.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej