Rysunki w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rysunki w trybie wielu użytkowników

Środowisko wielu użytkowników jest bardzo użyteczne, gdy kilku użytkowników jednocześnie edytuje rysunki.

Tekla Structures zapisuje każdy rysunek w niepowtarzalnym pliku. Te pliki rysunków znajdują się w folderze rysunku w folderze modelu głównego.

Ten plik ma format D0000123456.dg. Pliki dg stanowią część modelu, dlatego można je otwierać tylko w Tekla Structures.

Pliki dg zawierają informacje o lokalizacjach widoków, szczegóły wszelkich edycji rysunku, a także pozycje wymiarów, znaki elementów i tekst. Nazwa pliku dg nie zawiera żadnych odniesień do zespołu, części ani numerów rysunków zbiorczych.

Jeśli dwóch użytkowników otworzy i zapisze ten sam rysunek w ich modelach roboczych, a następnie użytkownicy zapiszą swoje zmiany do modelu głównego, wówczas jeden zestaw zmian zostanie utracony. Model główny będzie zawierał tylko zmiany użytkownika, który jako ostatni zapisał swój model roboczy w modelu głównym. Zobacz Zapisywanie w trybie wielu użytkowników.

Serwer wielu użytkowników Tekla Structures przypisuje numery rysunku zestawieniowego w sposób automatyczny. Oznacza to, że każdy rysunek otrzymuje pierwszy wolny numer, jaki jest dostępny. Jeśli użytkownicy A i B utworzą jednocześnie rysunek zestawieniowy, wówczas tym rysunkom zostaną automatycznie przypisane różne numery. Tak samo dzieje się w przypadku numerów rysunków zbiorczych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej