Przykład użycia funkcji AutoDefault: Używanie iteracji z kontrolą połączenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład użycia funkcji AutoDefault: Używanie iteracji z kontrolą połączenia

Korzystając z funkcji AutoDefault z zastosowaniem iteracji można używać wyniku kontroli połączenia. Jeśli reguła iteracji pasuje, ale połączenie nie przechodzi pomyślnie kontroli i symbol pozostaje czerwony, funkcja AutoDefault kontynuuje testowanie innych reguł i właściwości do chwili, aż symbol połączenia stanie się zielony.

W tym przykładzie zostaną utworzone reguły iteracji ustawiające liczbę śrub odpowiednio do wyniku kontroli połączenia. Następnie grupa reguł i kontrola połączenia zostaną użyte razem w celu utworzenia połączenia. Na przykładowej ilustracji poniżej przedstawiono reguły w oknie dialogowym Konfiguracja AutoDefault.

Aby utworzyć reguły iteracji do stosowania z kontrolą połączenia:

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoDefault.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drzewo i wybierz Nowa grupa reguł.
 3. Kliknij nową grupę reguł i zmień jej nazwę na Przykładowa iteracja.
 4. Rozwiń drzewo Przykładowa iteracja, aby znaleźć pozycję Blacha końcowa (144), kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz dodatkowe zestawy reguł.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Nowy zestaw reguł i wybierz Edytuj zestaw reguł.
 6. Zmień nazwę zestawu reguł na ITERACJA.
 7. Dla opcji Wybór plik(ów) parametrów w zestawie reguł wybierz ustawienie Powtarzaj, dopóki symbol połączenia nie będzie zielony.
 8. Kliknij OK.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw reguł ITERACJA i wybierz Utwórz dodatkowe zestawy reguł.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy Nowy zestaw reguł i wybierz Edytuj zestaw reguł.
 11. Zmień nazwę zestawu reguł na 2 śruby.
 12. Wybierz regułę Głębokość elementu podrzędnego 1 i ustaw minimalne oraz maksymalne wartości głębokości dla dwóch śrub.
 13. Wybierz dla opcji Wybór plik(ów) parametrów w zestawie reguł ustawienie Użyj kombinacji pierwszych parametrów.
 14. Kliknij OK.
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik właściwości połączenia standard.j144 w obszarze 2 śruby, a następnie kliknij Wybierz parametry połączenia.
 16. W oknie dialogowym Lista plików atrybutów wybierz plik właściwości dla dwóch śrub i kliknij OK.
  Wskazówka:

  W przypadku braku odpowiedniego pliku właściwości można utworzyć nowy plik. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik standard.j144 i wybierz Edytuj parametry połączenia. Zapisz wymagane właściwości, a następnie kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe. Zapisane właściwości będą teraz dostępne w oknie dialogowym Lista plików atrybutów.

 17. Kliknij Zastosuj, aby zmiany były dostępne w oknie dialogowym połączenia.
 18. Powtórz kroki od 9 do 16 dla pozostałych zestawów reguł.
 19. Otwórz okno dialogowe Blacha końcowa (144).
 20. Wybierz <Domyślne> z listy obok przycisku Ładuj, a następnie kliknij Ładuj.
 21. Na zakładce Ogólne wybierz dla opcji Grupa reguł AutoDefaults utworzoną pozycję Przykładowa iteracja.
 22. Na zakładce Typ projektu wybierz dla opcji Kontroluj połączenie ustawienie Tak.
 23. Wprowadź obciążenie od elementów podrzędnych, używając opcji Ścinanie, Naprężenie i Moment.
 24. Kliknij OK.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej