Typy zawartości

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Typy zawartości

Podczas tworzenia nowego wiersza w szablonie należy wybrać typ zawartości dla wiersza. Na przykład po dodaniu wiersza, a następnie dodaniu pola wartości w Edytorze szablonów należy wybrać typ zawartości. Typ zawartości określa, których atrybutów szablonu można użyć w danym wierszu.

Dostępne typy zawartości:

Typ zawartości

Opis

ANALYSIS_RIGID_LINK

Służy do tworzenia list sztywnych połączeń analizy.

ANTIMATERIAL

Służy do utworzenia listy otworów i wnęk lub części usuniętych w wyniku wycięcia.

W Edytorze szablonów te same atrybuty, które są dostępne dla elementu PART, są dostępne dla elementu ANTIMATERIAL. Jednakże wyświetlane są tylko atrybuty, które są przydatne do stosowania z elementem ANTIMATERIAL, w tym NAME, LENGTH, WIDTH, HEIGHT, AREA, PROFILE i NUMBER, oraz atrybuty użytkownika.

ASSEMBLY

Używaj tej opcji do tworzenia rysunków zespołów i pojedynczych elementów. Zawiera wszystkie zespoły, które zawierają wybrane elementy i śruby.

BOLT

Używaj, aby tworzyć listy śrub. Zawiera wszystkie śruby połączone z wybranymi elementami.

CAST_UNIT

Używaj, aby tworzyć listy zespołów betonowych.

CHAMFER

Używaj, aby tworzyć listy długości fazowania.

COMMENT

Używaj, aby tworzyć puste wiersze lub wiersze, które mają tylko dane tekstowe lub linie w dowolnym miejscu szablonu.

CONNECTION

Używaj, aby tworzyć listy połączeń.

DRAWING

Używaj, aby tworzyć listy rysunków, bez informacji o historii kontroli wersji. Używaj do raportów i dołączonych rysunków.

HIERARCHIC_CAST_UNIT

Służy do utworzenia raportów z wyszczególnieniem podzespołów betonowych.

HIERARCHIC_OBJECT

Używaj, aby tworzyć listy różnych typów hierarchii. Na przykład, listy obiektów hierarchicznych w Organizatorze.

HISTORY

Używaj, aby uzyskiwać informacje o historii modelu. Tego typu zawartości można także używać z wierszami PART, REBAR, CONNECTION oraz DRAWING.

Z tym typem zawartości można stosować następujące atrybuty szablonu:

  • TYPE: typ działania historycznego, np. aktualizacja lub numerowanie.

  • USER: użytkownik, który wprowadził zmianę.

  • TIME: czas wprowadzenia zmiany.

  • COMMENT: komentarz wprowadzony w momencie klikania Zapisz.

  • REVISION_CODE: kod rewizji wprowadzony w momencie klikania Zapisz.

HOLE

Używaj, aby tworzyć listy otworów.

LOAD

Używaj, aby tworzyć listy obciążeń.

LOADGROUP

Używaj, aby tworzyć listy grup obciążeń.

MESH

Używaj, aby tworzyć listy siatek.

NUT

Używaj, aby tworzyć listy nakrętek. Zawiera wszystkie nakrętki i śruby powiązane z wybranymi elementami.

PART

Używaj, aby tworzyć listy elementów.

POUR_BREAK

Używaj, aby tworzyć listy przerw roboczych.

POUR_OBJECT

Używaj, aby tworzyć listy obiektów wylewanych.

POUR_UNIT

Używaj do tworzenia listy jednostek sekcji wylewania.

REBAR

Używaj, aby tworzyć listy prętów zbrojeniowych.

REBAR_ASSEMBLY

Użyj, aby utworzyć listy zespołów zbrojenia.

REFERENCE_MODEL

Używaj, aby tworzyć listy modeli referencyjnych.

REFERENCE_OBJECT

Używaj, aby tworzyć listy obiektów modelu referencyjnego w modelu referencyjnym.

Tylko obiekty modelu referencyjnego, które mają atrybuty użytkownika, są wyświetlane w raportach.

REFERENCE_ASSEMBLY

Używaj, aby tworzyć listy zespołów referencyjnych w modelu referencyjnym.

REVISION

Używaj, aby tworzyć listy znaków rewizji.

SIMILAR_ASSEMBLY

Używaj, aby tworzyć listy podobnych elementów.

Aby używać tego typu zawartości, potrzebujesz pustego wiersza (ukrytego w pliku wynikowym) ASSEMBLY, PART lub CAST_UNIT w hierarchii wierszy nad wierszem typu zawartości SIMILAR_*:

Nie mogą istnieć wiersze pod wierszem typu zawartości SIMILAR_* w hierarchii wierszy.

Uwaga: Używane w rysunkach, do gromadzenia informacji o podobnych obiektach modelu. Wszystkie pozostałe informacje o atrybutach są gromadzone z widocznych obiektów rysunkowych.

SIMILAR_CAST_UNIT

SIMILAR_PART

SINGLE_REBAR

Używaj, aby tworzyć listy pojedynczych prętów w grupach prętów zbrojeniowych.

Przykładowo możesz tego użyć, aby otrzymać długości pojedynczych prętów w grupach zbrojenia o kształcie zbieżnym.

W przypadku zestawów prętów zbrojeniowych SINGLE_REBAR działa w taki sam sposób jak funkcja REBAR.

SINGLE_STRAND

Używaj, aby tworzyć listy pojedynczych sprężonych strun.

STRAND

Używaj, aby tworzyć listy sprężonych strun.

STUD

Używaj, aby tworzyć listy sworzni.

SURFACE

Używaj, aby tworzyć listy powierzchni.

SURFACING

Używaj, aby tworzyć listy wykończeń powierzchni.

SUMMARY

Używaj, aby podsumować zawartość wierszy, które znajdują się w hierarchii ponad pozycją SUMMARY.

Na przykład, użyj hierarchii PART - SUMMARY, aby podsumować zawartość wierszy PART.

TASK

Używaj, aby tworzyć listy zadań.

WASHER

Używaj, aby tworzyć listy podkładek. Zawiera wszystkie podkładki dla wszystkich śrub powiązanych z wybranymi elementami.

WELD

Używaj, aby tworzyć listy spoin.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej