Pliki atrybutów szablonów (contentattributes_global.lst)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Pliki atrybutów szablonów (contentattributes_global.lst)

Atrybuty szablonów przedstawiają właściwości obiektów. Możesz używać atrybutów szablonów w polach wartości, formułach i regułach wierszy, aby uzyskać dane z bazy danych Tekla Structures.

Gdy generujesz szablon, Tekla Structures zastępuje atrybut rzeczywistą wartością odnośnej właściwości obiektu. Jeśli na przykład uwzględnisz atrybut WEIGHT w szablonie raportu, Tekla Structures wyświetli ciężar obiektu modelu w raporcie.

Atrybuty szablonów są zdefiniowane w następujących plikach:

Nazwa pliku

Opis

contentattributes.lst

Jest to plik kontenera, zawierający listę wszystkich plików, które zawierają faktyczne definicje atrybutów. Pliki dodaje się za pomocą wpisów INCLUDE. Kolejność plików uwzględnionych w contentattributes.lst określa kolejność odczytywania plików.

Ten plik jest nadpisywany podczas instalacji nowszej wersji Tekla Structures. Upewnij się, że przed aktualizacją wykonałeś kopię tego pliku.

Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania pliku contentattributes.lst. Nie zmieniaj go, jeśli nie jesteś administratorem.

contentattributes_global.lst

Ten plik zawiera atrybuty, które są zakodowane na stałe w programie. Nie edytuj tego pliku.

contentattributes_userdefined.lst

Ten plik zawiera atrybuty użytkownika, takie same jak w pliku objects.inp.

Ten plik jest nadpisywany podczas instalacji nowszej wersji Tekla Structures. Aby używać własnych atrybutów w szablonach i raportach, utwórz kopię tego pliku i dodaj do niej potrzebne atrybuty.

Domyślnie pliki te znajdują się w folderze ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\TplEd\settings, ale lokalizacja może być inna w danym środowisku.

Kolejność wyszukiwania pliku contentattributes.lst jest określona w pliku tpled.ini. Lokalizacja pliku tpled.ini jest określona przez opcję zaawansowaną XS_TPLED_INI.

W pliku tpled.ini dozwolone są następujące wskaźniki:
  • @\ = lokalizacja pliku tpled.ini

  • .\ = lokalizacja pliku tpled.exe (C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\TplEd)

Aby uwzględnić własne atrybuty, zmodyfikuj pliki contentattributes.lst w odpowiednich folderach środowiska. Zauważ, że pliki contentattributes.lst zostaną zastąpione podczas instalacji nowej wersji Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej