Nowe tryby renderingu dla modeli referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Nowe tryby renderingu dla modeli referencyjnych

W Tekla Structures 2022 można teraz kontrolować model referencyjny i wizualizację modelu niezależnie od elementów i komponentów.

Za pomocą nowych opcji renderingu można łatwiej uzyskać wymaganą wizualizację modelu. Poprzez rozdzielenie renderingu modelu referencyjnego od renderingu komponentu można teraz jasno określić, które obiekty znajdują się w modelu referencyjnym, a które obiekty znajdują się w komponencie.

Na karcie Widok wstążki znajdują się teraz nowe polecenia umożliwiające wizualizację modelu referencyjnego:

  • Referencje - szkieletowy

  • Referencje - renderowany szkieletowy

  • Referencje - skala szarości

  • Referencje - renderowany

  • Pokaż tylko wybraną referencję

Możesz również używać skrótów klawiaturowych Ctrl+Shift+1...5.

Uwaga:

Opcje Referencje - skala szarości oraz Pokaż tylko wybraną referencję nie działają z modelami podkładu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej