Rozmieszczanie prętów w grupie prętów zbrojeniowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rozmieszczanie prętów w grupie prętów zbrojeniowych

Sposób rozmieszczenia prętów w grupie prętów można wybrać, zmieniając rozstaw prętów.

Aby zmienić rozstaw między prętami w grupie prętów zbrojeniowych, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby Procedura

Zmienić rozstawy, korzystając z bezpośredniej zmiany

  1. Upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana jest aktywny.

  2. Wybierz grupę prętów zbrojeniowych.

  3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień odległości .

  4. Przeciągnij uchwyt w żądane położenie.

Zmień odległości, korzystając z właściwości Grupa prętów

  1. Wybierz grupę prętów zbrojeniowych.

  2. Kliknij dwukrotnie zbrojenie, aby otworzyć jego właściwości Grupa prętów.

  3. W sekcji Rozkład wybierz opcję rozkładu na liście Metoda tworzenia.

  4. Wprowadź wymagane wartości.
  5. Kliknij opcję Zmień.

Opcje rozstawu na zakładce Metoda tworzenia:

Opcja Opis Przykład
Rozstaw równy według liczby prętów

Umożliwia wprowadzenie liczby prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures dzieli dostępną odległość przez liczbę prętów.

Wprowadź liczbę prętów do pola Liczba prętów zbrojeniowych.

Rozstaw równy według docelowej wartości rozstawu

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu.

Tekla Structures maksymalnie przybliża wartość rozstawu do wartości zawartej w polu Docelowa wartość rozstawu.

Rozstaw dokładny ze zmienną pierwszą wartością

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu do pola Dokładna wartość rozstawu.

Ta opcja tworzy stałe, regularne rozstawy między prętami. Pierwszy rozstaw jest dostosowywany, aby wyrównać rozłożenie.

Jeśli pierwszy rozstaw jest mniejszy niż 10% dokładnej wartości rozstawu, wówczas Tekla Structures usuwa jeden pręt.

Rozstaw dokładny ze zmienną ostatnią wartością

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu do pola Dokładna wartość rozstawu.

Ta opcja tworzy stałe, regularne rozstawy między prętami. Ostatni rozstaw jest dostosowywany, aby wyrównać rozłożenie.

Rozstaw dokładny ze zmienną środkową wartością

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu do pola Dokładna wartość rozstawu.

Ta opcja tworzy stałe, regularne rozstawy między prętami. Środkowy rozstaw jest dostosowywany, aby wyrównać rozłożenie.

Jeśli liczba prętów jest nieparzysta (dwa rozstawy środkowe), wówczas drugi rozstaw środkowy jest dostosowywany w celu wyrównania rozłożenia prętów.

Rozstaw dokładny ze zmienną pierwszą i ostatnią wartością

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu do pola Dokładna wartość rozstawu.

Ta opcja tworzy stałe, regularne rozstawy między prętami. Dostosowywany jest pierwszy i ostatni rozstaw, aby wyrównać rozłożenie prętów.

Rozstaw dokładny

Umożliwia wprowadzenie wartości rozstawu ręcznie do pola Dokładne wartości rozstawu.

W celu powtórzenia rozstawów można stosować mnożenie — na przykład 5*200, aby utworzyć pięć rozstawów po 200.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej