Usuwanie prętów z grupy prętów zbrojeniowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Usuwanie prętów z grupy prętów zbrojeniowych

W niektórych sytuacjach może pojawić się potrzeba usunięcia lub wykluczenia konkretnych prętów zbrojeniowych. Na przykład, kiedy kilka zazbrojonych obszarów przecina się, powodując zachodzenie na siebie prętów zbrojeniowych, lub kiedy chcesz zacząć rozmieszczanie prętów w określonej odległości od końca elementu.

Aby usunąć pręty zbrojeniowe z grupy prętów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wykonać procedurę

Usunąć pręty, stosując bezpośrednią zmianę

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.

 2. Wybierz grupę prętów zbrojeniowych.

 3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk Przesuń, dodaj, usuń zbrojenie .

 4. Wybierz pręty przeznaczone do usunięcia i naciśnij klawisz Delete.

Usuń pręty, za pomocą właściwości Grupa prętów

 1. Wybierz grupę prętów zbrojeniowych.

 2. Kliknij dwukrotnie zbrojenie, aby otworzyć jego właściwości Grupa prętów.

 3. W sekcji Rozkład wybierz opcję z listy Wyklucz.

 4. Kliknij Zmień.

Przykłady użycia opcji wyklucz:

Przed wykluczeniem prętów Po wykluczeniu prętów

Dwie grupy prętów zbrojeniowych: zostały dodane do belki betonowej:

 • jedna grupa prętów ze zmiennym ostatnim rozstawem

 • jedna grupa prętów ze zmiennym pierwszym rozstawem

Dwie grupy prętów zbrojeniowych bez wykluczonych prętów:

 • jedna grupa prętów z wykluczonym ostatnim prętem

 • jedna grupa prętów z wykluczonym pierwszym prętem

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej