Właściwości powierzchni ramion

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości powierzchni ramion

Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości powierzchni ramion zestawu prętów, można użyć panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi. Plik właściwości ma rozszerzenie .rst_ls.

Atrybuty

Opcja Opis
Numer warstwy

Określa kolejność warstw prętów. Im niższy numer warstwy, tym warstwa prętów jest bliżej powierzchni betonu. Można używać zarówno wartości dodatnich, jak i ujemnych.

Domyślnie Tekla Structures układa warstwy prętów zgodnie z ich kolejnością tworzenia. Warstwa prętów utworzona jako pierwsza będzie najbliżej powierzchni betonu.

Kolejność warstw można dopasować, korzystając z następujących opcji na kontekstowym pasku narzędzi:

Pamiętaj, że jeśli kopiujesz właściwości z jednej powierzchni ramienia do innej, numer warstwy nie zostanie skopiowany.

Dodatkowe odsunięcie

Odległość między powierzchnią ramienia i prętami.

Wartość ujemna powoduje przesunięcie prętów na zewnątrz betonu.

Utwórz otwory

Zdecyduj, czy pręty na powierzchni ramienia mają być przycinane przez otwory w betonie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej