Właściwości lica ramienia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości lica ramienia

Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości lic ramion zestawu prętów, można użyć panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi.

Atrybuty

Opcja Opis
Numer warstwy

Określa kolejność warstw prętów. Im niższy numer warstwy, tym warstwa prętów jest bliżej powierzchni betonu. Można używać zarówno wartości dodatnich, jak i ujemnych.

Domyślnie Tekla Structures układa warstwy prętów zgodnie z ich kolejnością tworzenia. Warstwa prętów utworzona jako pierwsza będzie najbliżej powierzchni betonu.

Kolejność warstw można dopasować, korzystając z następujących opcji na kontekstowym pasku narzędzi:

Pamiętaj, że jeśli kopiujesz właściwości z jednego lica ramienia do innego, numer warstwy nie zostanie skopiowany.

Dodatkowe odsunięcie

Odległość między licem ramienia i prętami.

Wartość ujemna powoduje przesunięcie prętów na zewnątrz betonu.

Odwróć bok pręta

Pokazuje, czy pręty są odwrócone na drugą stronę lica ramienia (Tak) lub, czy nie są (Nie). Wartością domyślną jest Nie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej