Dodawanie haków dla prętów zbrojeniowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie haków dla prętów zbrojeniowych

Do końców prętów zbrojeniowych w celu kotwienia można dodawać haki.

Uwaga:

Haki są przeznaczone do kotwienia. Haków nie należy używać jako metody do modelowania geometrii innych prętów zbrojeniowych, ponieważ może to spowodować trudności z widocznością na rysunkach, w adaptacyjności, a także problemy z rozpoznawaniem kształtów prętów zbrojeniowych.

Aby dodać haki do prętów zbrojeniowych, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby Procedura

Dodać haki, stosując bezpośrednią zmianę

 1. Upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana jest aktywny.

 2. Wybierz pojedynczy pręt zbrojeniowy lub grupę prętów zbrojeniowych.

 3. Kliknij punkt początkowy lub końcowy pręta zbrojeniowego .

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi dotyczący właściwości haka.

 4. Wybierz kształt dla haka.

 5. Jeśli wybierzesz opcję Hak użytkownika, wprowadź kąt, promień i długość dla haka. Kliknij .

Dodawanie haków za pomocą właściwości Pojedynczy pręt lub Grupa prętów

 1. Wybierz pojedynczy pręt zbrojeniowy lub grupę prętów zbrojeniowych.

 2. Kliknij dwukrotnie zbrojenie, aby otworzyć jego właściwości.

 3. W sekcji Haki na liście Typ haka wybierz typ haka dla początku i/lub końca pręta.

 4. Jeśli wybierzesz opcję Hak użytkownika, wprowadź kąt, promień i długość dla haka.

 5. Kliknij Zmień.

Dodać haki do modyfikatorów detali końcowych zestawów prętów

Zobacz Lokalne modyfikowanie zestawu prętów przy użyciu modyfikatorów.

W przypadku haków użytkownika należy wprowadzić informacje o haku:

Opcja Opis

Kąt

Wpisz wartość z zakresu od –180 do +180 stopni.

 1. Kąt

 2. Długość

 3. Promień

Promień:

Wprowadź wewnętrzny promienia gięcia haka.

Użyj tego samego promienia dla haka i pręta zbrojeniowego. Jeżeli hak i pręt zbrojeniowy mają różne kąty, wówczas Tekla Structures nie rozpoznaje kształtu pręta zbrojeniowego.

Długość

Wprowadź długość odcinka prostego.

Jeżeli długość jest ustawiona na zero, haki nie zostaną utworzone.

Przykłady haków

Opis
1 Standardowy hak 90 stopni
2 Standardowy hak 135 stopni
3 Standardowy hak 180 stopni
4 Hak użytkownika

Jeśli wybierzesz hak standardowy, wówczas w parametrach Kąt, Promień i Długość będą używane wymiary predefiniowane.

Plik rebar_database.inp zawiera predefiniowany minimalny promień gięcia i minimalną długość haka dla wszystkich haków standardowych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej