Właściwości siatki zbrojeniowej użytkownika

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości siatki zbrojeniowej użytkownika

Użyj właściwości Siatka zbrojeniowa, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości dowolnych siatek zbrojeniowych. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości siatki zbrojeniowej jest .rbm.

Dla dowolnych siatek zbrojeniowych można określić następujące właściwości:

 1. Rozstaw podłużny
 2. Rozstaw poprzeczny
 3. Przedłużenie lewe podłużne
 4. Przedłużenie prawe podłużne
 5. Przedłużenie lewe poprzeczne
 6. Przedłużenie prawe poprzeczne
 7. Długość
 8. Szerokość
Opcja Opis

Sposób rozstawu

Definiuje sposób rozstawu siatki prętów.

 • Rozstaw stały: użyj tej opcji, aby tworzyć siatki z równomiernie rozłożonymi prętami.

  Tekla Structures rozłoży maksymalną możliwą liczbę prętów dla długości równej wartości Długość lub Szerokość, używając wartości Odległości i Przedłużenie lewe.

  Wartość Przedłużenie z prawej jest obliczana automatycznie i nie może być zerowa.

 • Rozstaw zmienny: użyj tej opcji, aby tworzyć siatki z nierównomiernie rozłożonymi prętami.

  Tekla Structures wyliczy wartości Szerokość i Długość na podstawie wartości Odległości, Przedłużenie lewe i Przedłużenie prawe.

  Jeżeli nie zmienisz żadnych wartości, metoda rozstawienia zmieni się na Rozstaw stały.

Odległości

Wartość rozstawu prętów podłużnych i poprzecznych.

Jeśli wybierzesz sposób rozkładu Rozstaw zmienny, wprowadź wszystkie wartości odległości, rozdzielone spacjami. Możesz użyć mnożenia, aby powtórzyć wartości rozstawu. Przykład:

2*150 200 3*400 200 2*150

Możesz tworzyć siatki z nierównomiernie rozłożonymi prętami. Dla prętów podłużnych i poprzecznych można również definiować inne rozmiary albo wiele różnych rozmiarów.

Wiele rozmiarów prętów umożliwia utworzenie wzoru. Jeśli na przykład wprowadzisz średnice prętów równe 20 2*6 w kierunku podłużnym, wówczas Tekla Structures utworzy wzór obejmujący jeden pręt w rozmiarze 20 i dwa pręty w rozmiarze 6. Ten wzór może być powtarzany w siatce w kierunku podłużnym.

Przedłużenie z lewej

Przedłużenie prętów poprzecznych poza skrajne pręty podłużne.

Przedłużenie prętów podłużnych poza skrajne pręty poprzeczne.

Przedłużenie z prawej

Średnice

Średnica lub rozmiar prętów podłużnych lub poprzecznych.

Dla prętów w obu kierunkach możesz zdefiniować wiele średnic. Wprowadź wszystkie wartości średnic, oddzielając je spacjami. Możesz użyć mnożenia, aby powtórzyć wartości średnic. Na przykład 12 2*6 w kierunku podłużnym i 6 20 2*12 w kierunku poprzecznym.

Szerokość

Długość prętów poprzecznych.

Długość

Długość prętów podłużnych.

Klasa

Gatunek stali dla prętów w siatce.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej