Wyznaczanie właściwości wpływających na numerację

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyznaczanie właściwości wpływających na numerację

Aby określić, które właściwości wpływają na numerację w modelu, należy zmienić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienie numeracji.

Można nakazać programowi Tekla Structures porównywanie następujących właściwości:

  • Otwory (jeśli zostały utworzone za pomocą polecenia Śruba)

  • Nazwa elementu

  • Orientacja belki

  • Orientacja słupa

  • Nazwa zespołu

  • Faza zespołu (XS_​ENABLE_​PHASE_​OPTION_​IN_​NUMBERING ustawiona na TRUE)

  • Zbrojenie

  • Obiekty osadzone (wpływają tylko na zespoły betonowe)

  • Wykończenie powierzchni (wpływa tylko na zespoły)

  • Spoiny (wpływają tylko na zespoły)

Jeśli właściwości te nie są identyczne, Tekla Structures traktuje obiekty jako różne i nadaje im różne numery.

Jeśli na przykład dwa elementy, identyczne pod każdym względem, mają różne nazwy, a użytkownik zaznaczył pole wyboru Nazwa elementu, Tekla Structures nada tym elementom różne numery.

Domyślnie element zachowuje swój numer, dopóki jest jedynym elementem o tym numerze, niezależnie od ustawień w oknie dialogowym Ustawienie numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej