Ustawienia numeracji spoin

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ustawienia numeracji spoin

W oknie dialogowym Numeracja spoin można wyświetlać i modyfikować ustawienia numeracji spoin. Numery spoin mogą być wyświetlane na rysunkach i w raportach dotyczących spoin.

Opcja

Opis

Numer początkowy

Numer, od którego zaczyna się numeracja. Tekla Structures automatycznie podpowiada kolejny wolny numer jako numer początkowy.

Użyj dla

Służy do określania, na które obiekty ma wpływać zmiana.

Ustawienie Wszystkie spoiny powoduje zmianę numerów wszystkich spoin w modelu.

Ustawienie Wybrane spoiny powoduje zmianę numerów wybranych spoin bez wpływania na pozostałe.

Zmień również numerację spoin posiadających numery

Tekla Structures zastępuje obecne numery spoin.

Użyj ponownie numerów usuniętych spoin

Jeśli jakieś spoiny zostały usunięte, Tekla Structures używa ich numerów podczas numerowania innych spoin.

Zobacz również

Numeracja spoin

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej