Wyświetlanie historii numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyświetlanie historii numeracji

Aby wyświetlić historię numeracji:

  • W menu Plik kliknij Historia > Historia numeracji.

    Tekla Structures wyświetli plik historii numeracji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej