Atrybuty w ramach numeracji zdefiniowane przez użytkownika

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Atrybuty w ramach numeracji zdefiniowane przez użytkownika

W pliku objects.inp można określić, czy atrybut użytkownika wpływa na numerację. Tekla Structures traktuje elementy i pręty zbrojeniowe jako różne i nadaje im w związku z tym różne numery, jeśli mają one odmienne wartości atrybutu użytkownika.

Uwaga:

Na numerację mają wpływ tylko atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, które dotyczą elementów i zbrojenia. Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, które odnoszą się do innych obiektów, np. faz, projektów czy rysunków, nie wpływają na numerację.

Jeśli Tekla Structures ma przy numeracji uwzględniać dany atrybut użytkownika, należy w sekcji Part attributes pliku objects.inp wybrać dla opcji special_flagtego atrybutu ustawienie yes. W przypadku zbrojenia należy zmienić ustawienie special_flag na yes także w sekcji Reinforcing bar attributes. Tekla Structures przypisze różne numery do elementów lub zbrojenia, które pod innymi względami są identyczne, ale różnią się wartościami tego atrybutu użytkownika.

Aby program Tekla Structures ignorował przy numeracji dany atrybut użytkownika, należy w pliku objects.inpwybrać dla opcji special_flag ustawienie no.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej