Naprawa błędów numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Naprawa błędów numeracji

Zaleca się sprawdzanie i naprawianie co jakiś czas numeracji w modelu, zwłaszcza przed generowaniem rysunków i raportów.

Uwaga:

Regularne naprawianie numeracji jest bardzo ważne w przypadku pracy w programie Tekla Model Sharing lub w trybie wielu użytkowników.

 1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
 2. Upewnij się, że opcja Porównaj ze starym jest wybrana dla elementów Nowy.
 3. Upewnij się, że w przypadku elementów mających oznaczenie Zmieniony wybrana jest jedna z następujących opcji:
  • Porównaj ze starym

  • Zachowaj numerację, jeśli to jest możliwe

 4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 5. Jeśli nie chcesz naprawiać całego modelu, wybierz obiekty, których numerację chcesz skorygować.
 6. Na karcie Plik kliknij Diagnozuj i napraw i wybierz jedno z następujących poleceń Numeracja:
  • Diagnozuj i napraw numerację: wszystko

   Polecenie to powoduje ponumerowanie wszystkich elementów i zespołów, nawet jeśli nie zostały zmodyfikowane.

  • Diagnozuj i napraw numerację: serie wybranych obiektów

   Polecenie to powoduje ponumerowanie wszystkich elementów i zespołów, które mają ten sam przedrostek i numer początkowy, co wybrany element.

   Należy pamiętać, że Tekla Structures przypisuje numer pozycji najstarszego elementu lub zespołu wszystkim identycznym elementom, nawet jeśli nowszy element lub zespół ma niższy numer pozycji.

   Wskazówka:

   Aby ręcznie przypisać elementowi lub zespołowi określony numer pozycji, należy po naprawie numeracji w modelu użyć polecenia Zmień numer.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej