Zmiana numeracji modelu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zmiana numeracji modelu

Opcja Przenumeruj wszystko służy do ponownego przeprowadzenia numeracji od początku. Powoduje ona trwałe usunięcie obecnych numerów pozycji i zastąpienie ich nowymi. Usunięte zostaną również wszystkie dotychczasowe rysunki.

  1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienie numeracji.
  2. Zaznacz pole wyboru Przenumeruj wszystko.
  3. Kliknij Zastosuj lub OK.
  4. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj zmienione obiekty.
  5. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie przenumerowania modelu, kliknij Tak.

    Tekla Structures przenumeruje cały model.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej