Usuwanie numerów kontrolnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Usuwanie numerów kontrolnych

Dotychczasowe numery kontrolne można w razie konieczności usuwać ze wszystkich lub tylko wybranych elementów. Nie należy jednak tego robić, nie mając całkowitej pewności, że są już one niepotrzebne.

Uwaga:

Usuwanie numerów kontrolnych różni się od ich ponownego przypisywania. Jeśli chcesz jedynie ponownie przypisać nowe numery kontrolne do elementów mających już numery kontrolne, użyj opcji Przenumeruj w oknie dialogowym Utwórz numery kontrolne.

  1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
  2. Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika.

    Bieżący numer kontrolny elementu jest wyświetlany na zakładce Parametry obok pola Numer kontrolny. Przykład:

  3. Usuń z pola obecny numer kontrolny.
  4. Kliknij Zmień, aby zastosować zmianę.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej