Wskazówki dotyczące numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wskazówki dotyczące numeracji

  • Dobrym pomysłem jest wyrobienie w sobie pewnego rodzaju nawyku numeracji. Należy np. numerować model na początku lub na końcu dnia roboczego.

  • Aby oszczędzić czas, należy przed rozpoczęciem modelowania umieścić serie numeracji w domyślnych właściwościach elementu dla poszczególnych typów elementów.

  • Numeracja nie jest tylko innym sposobem klasyfikowania elementów. Do tego ostatniego celu można używać narzędzia Organizator, atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika czy kolorów.

  • Jeśli będą występować nakładające się numery pozycji, Tekla Structures wyświetli odpowiednie ostrzeżenie.

    Nakładającym się numerom pozycji można się bliżej przyjrzeć w pliku historii numeracji. Aby go wyświetlić, należy kliknąć kolejno pozycje: Plik > Historia > Plik historii numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej