Numeracja serii elementów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numeracja serii elementów

Użyj polecenia Numeruj serie wybranych obiektów do ponumerowania tylko tych elementów, które mają określony przedrostek i numer początkowy. Umożliwia to ograniczenie numeracji do konkretnej serii obiektów, co może być użyteczne w przypadku dużych modeli.

Przed rozpoczęciem zaleca się staranne zaplanowanie serii numeracji i podzielenie modelu na mniejsze serie numeracji, np. według obszaru lub fazy.

  1. Wybierz elementy, które mają odpowiedni przedrostek i numer początkowy.

    Ponumerowane zostaną tylko elementy mające taki sam przedrostek i numer początkowy jak wybrany element.

  2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj serie wybranych obiektów.

    Tekla Structures ponumeruje wszystkie elementy należące do określonej serii numeracji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej