Serie numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Serie numeracji

Serie numeracji służą do podziału elementów stalowych, zespołów i zespołów betonowych na grupy. Osobne serie numeracji można na przykład przypisać poszczególnym fazom budowy lub typom elementów. Przypisanie oddzielnych serii numeracji różnym elementom przyspiesza tworzenie numeracji.

Nazwa serii numeracji składa się z przedrostka i numeru początkowego. Określenie przedrostka nie zawsze jest konieczne (np. można zdecydować się na jego pomijanie w przypadku mniejszych elementów).

Po rozpoczęciu procedury numeracji Tekla Structures porównuje ze sobą elementy należące do tej samej serii. Wszystkie identyczne elementy wykryte w obrębie tej samej serii numeracji otrzymują ten sam numer elementu.

Uwaga:

Elementy betonowe są numerowane zgodnie z ustawieniami numeracji zespołów betonowych. Jeśli np. przedrostek zespołu betonowego to B, a numer początkowy to 1, elementy betonowe otrzymają przedrostek Beton_B-1.

Odnosi się to również do komponentów betonowych, których przedrostek elementu to Beton, a numer początkowy to 1.

Przykład

Jeśli dla danej serii numeracji użytkownik ustali przedrostek P i numer początkowy 1001, Tekla Structures będzie tworzyć w ramach tej serii numery P1001, P1002, P1003...

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej